Terugblik 2015-2016

vr 17 jun 2016
di 10 mei 2016

Op 10 mei is voor het eerst in de geschiedenis van de CLS een masterclass georganiseerd.

RESOR heeft ons ontvangen en twee casussen voorgelegd met betrekking tot hun core business: (internationaal) insolventierecht en ondernemingen die zich in financial disstress bevinden. Grote namen als Michael Veder, Jako van Hees, Lukas Kortmann en Jan Willem Huizing zijn verbonden aan dit kantoor. In verschillende Internationale advocatenrankings worden deze advocaten aangeduid als topspecialisten op hun vakgebied.

Stacey McKenzie-Vass en Abslem Ourhris behandelden twee casussen over liquidatie binnen en buiten faillissement, gebaseerd op zaken waar zij zelf aan hebben gewerkt. Stap voor stap en met input van de studenten werd duidelijk wat de knelpunten waren in deze dossiers en hoe hier op is ingespeeld.

De dag werd afgesloten met een borrel en spannende potjes tafelvoetbal. De studenten bleken geen match voor de snelle draaibewegingen van de advocaten van RESOR. Menig verliezend student heeft dan ook onder het tafelvoetbalspel door moeten kruipen. Al met al dus een geslaagde dag.

di 22 mrt 2016

In de ochtend van 22 maart vond de Legal Breakfast bij Stibbe plaats. Onder het genot van een heerlijk ontbijt hebben de deelnemers de kans gekregen om Stibbe beter te leren kennen. Daarnaast hebben Willem Beek en Maarten Tuurenhout een mooie presentatie verzorgd over M&A.

do 18 feb 2016

Zeker 80 veelbelovende studenten bezochten het symposium over de ontwikkelingen in de retailsector. Vier spreker hebben tijdens dit symposium verteld over hun ervaringen, expertises en de algemene ontwikkelingen.

Maikel Snoeks (advocaat binnen de sectie Ondernemingen van Marxman Advocaten) vertelde als eerste spreker iets over de algemene ontwikkelingen in de retailsector. Gezien zijn praktijk zoomde hij daarbij in op de aspecten bij leveranciers en de do's en dont's bij een doorstart.

Daarna heeft Frits Kemp (partner, curator en advocaat bij FORT Advocaten) onder andere verteld over zijn betrokkenheid bij het faillissement van MEXX en wat er allemaal speelt bij een groot faillissement. 

Léon Overhorst (Directeur Retail CBRE) heeft de ontwikkelingen in de retailsector belicht vanaf de kant van het CBRE en daarmee de kant van de gebruikers van commercieel vastgoed. Interessant was het om te horen over de tendens op de vastgoedmarkt.

Willem-Jan van Andel (Partner, curator en advocaat bij Wijn & Stael Advocaten) sloot het symposium af met het verhaal over het faillissement van V&D. Willem-Jan had al eerder een lezing gegeven over de ontwikkelingen van de V&D en hij kon dit verhaal nu tijdens het symposium een passend vervolg geven. De private equity Sun Capital, Coolcat-eigenaar Roland Kahn en het Canadese Hudson’s Bay zijn allemaal de revue gepasseerd.

Er werd afgesloten met een gezellige borrel bij de Pret a Porter in Utrecht.

Deze avond was zeer geslaagd en de CLS wil daarvoor graag alle sprekers van harte bedanken.

 

vr 8 jan 2016

Op vrijdag 8 januari is de CLS op bezoek geweest bij De Brauw voor een scriptietraining.

De selecte groep studenten had al een onderwerp bedacht voor hun scriptie maar om dit onderwerp nog verder af te bakenen gingen zij op bezoek bij de advocaten van De Brauw.

Tijdens de training zijn de studenten intensief begeleid door een advocaat die gespecialiseerd is in het rechtsgebied van hun onderwerp. Door een-op-een gesprekken konden de studenten verder brainstormen over hun onderwerp en werd er hier en daar ook een kritische noot geplaatst.

di 17 nov 2015

Voormalig bestuursvoorzitter van BOEKEL, Frederieke Leeflang, is iets komen vertellen over de toekomst van de commerciële advocatuur. Frederieke is partner bij Boekel en onder haar leiding heeft er bij BOEKEL een grondige reorganisatie plaatsgevonden.

Frederieke heeft uitgebreid verteld over de totstandkoming van de reorganisatie. BOEKEL heeft hierbij het befaamde en beruchte lockstep model overboord gegooid en als eerste ZuidAs kantoor een CEO aangesteld.

Daarnaast heeft zij haar visie gegeven op de toekomst van de commerciële advocatuur en de veranderende juridische en financiële markt.

Na afloop was er de gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen aan Frederieke en de andere advocaten van BOEKEL tijdens de borrel.

vr 2 okt 2015

Op vrijdag 2 oktober vertrok de Corporate Law Society richting Amsterdam voor een bezoek aan Loyens & Loeff. 

Gedurende deze dag werden wij tevens vergezeld door studenten uit Maastricht en Nijmegen met bijbehorende (studie)verenigingen. 

Deze dag was zo ingericht dat studenten die een bijzondere interesse hadden in de commerciële advocatuur een kijkje konden nemen in de praktijk. Namens Loyens & Loeff waren er drie advocaten die ons meer inzicht gaven in o.a. het ondernemingsrecht en het verbintenissenrecht. Het was bijzonder leerzaam en door middel van het belichten van zaken uit de eigen praktijk werd er ook een duidelijk beeld geschetst van de dagelijkse werkzaamheden

In groepsverband werden de casussen uitgewerkt en er werd ruimte geboden voor discussies. Uiteindelijk werd het formele gedeelte afgesloten met een toetsing van de opgedane kennis. 

Het einde van de middag stond in het teken van een borrel waarbij nader kennis kon worden gemaakt met de werknemers van het kantoor. 


wo 16 sep 2015

Op 16 september werd het collegejaar begonnen met een lezing over de beursgang van ABN AMRO in de Raadzaal. Over deze beursgang is veel in het nieuws geweest, aangezien de aandelen van de ABN AMRO momenteel in het bezit zijn van de staat. 

Drie sprekers kwam ons wat meer vertellen over de bijzonderheden rondom een beursgang:
-mevr. MSc Barbara Antonides Senior, Supervision Officer bij de Autoriteit Financiële Markten;
-mevr. mr. Emilie Renardel de Lavalette, Stibbe Amsterdam;
-dhr. prof. mr. Adriaan Dorresteijn, hoogleraar Ondernemingsrecht.

Prof. Dorresteijn begon de lezing met een algemene introductie over de beursgang. Hierbij werd een kader geschetst over de gang van zaken bij de ABN Amro en er werd nader ingegaan op de beoogde beschermingsconstructie. 

Hierna volgde mevr. Renardel de Lavalette. Zij belichtte voornamelijk het proces van de beursgang vanuit de optiek van de advocatuur en welke begeleiding hierbij werd geboden. Hierbij kwam bijvoorbeeld het opstellen van een prospectus aanbod maar ook de Underwriting Agreement en het Due diligence onderzoek.Verder vertelde zij ook over de melding die gemaakt dient te worden bij de AFM. 

Afsluitend werd gesproken door mevr. Antonides vanuit het perspectief van de AFM. Hierbij had zij het over de rol van de AFM in het toezicht op beursgangen. Daarbij kwam onder andere het regelgevend kader van de prospectus voorbij. Er werd ook uitgebreid stilgestaan bij de toetsing door de AFM en de samenwerking met de advocatenkantoren.

Voor de aanwezigen vond daarna een borrel plaats waarbij kennis kon worden gemaakt met de medestudenten van de master Recht & Onderneming maar ook met de docenten. 

Met dank aan bovenstaande sprekers was dit een zeer geslaagde avond.