Terugblik 2014-2015

ma 8 jun 2015
wo 11 mrt 2015
do 8 jan 2015

Met de eerste deadlines voor scriptieaanmeldingen voor de deur werd het hoog tijd dat onze leden de onderwerpen voor hun scriptie verder gingen afbakenen. Maar makkelijker gezegd dan gedaan, want het afbakenen is vaak een lastige klus. Hoe vind je een goed en leuk in de praktijk levend onderwerp voor je masterscriptie ondernemingsrecht? Om deze vraag te beantwoorden reisde de CLS met een select groepje af naar het kantoor van de Brauw in Amsterdam.

Van tevoren had elke deelnemer het beoogde rechtsgebied voor zijn of haar scriptie moeten doorgeven, zodat de advocaten van die secties met de deelnemers gematcht konden worden. Tijdens de een-op-een gesprekken was er uitgebreid de ruimte om vragen te stellen en zo inzicht te verkrijgen in de meer praktische kant van de gekozen onderwerpen. Afsluitend volgde een heerlijke lunch.

ma 15 dec 2014

Tendensen in het landschap der ‘grote advocatuur’: een tour d'horizon

Wat wordt er gevergd van de in 2020 afgestudeerde jurist? Komt er meer nadruk te liggen op multidisciplinariteit? Gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen in de toekomst een  grotere rol opeisen? Hoe moet er worden omgegaan met de kritischere cliënt? Zomaar wat vragen die verband houden met ontwikkelingen in de groot-zakelijke juridische dienstverlening. Maar wat voor een tendensen vallen er nu eigenlijk te ontwaren in de groot-zakelijke juridische dienstverlening?

Wie zou deze vraag beter kunnen beantwoorden dan Martijn Snoep, de managing partner van De Brauw Blackstone Westbroek? In plaats van een exposé te geven over al deze ontwikkelingen, stelde Snoep deze vraag aan een zaal vol studenten. Uit de daaropvolgende ‘brainstormsessie’ werden onder andere de volgende ontwikkelingen aangekaart: multidisciplinariteit, automatisering, globalisering, groei/complexiteit, concurrentie op de arbeidsmarkt en de rol van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Thans zien rechtenstudenten zich geplaatst voor een fait accompli: een globaliserende wereld. Volgens Snoep is om die reden kennis van internationaal recht voor een afgestudeerde jurist onontbeerlijk. Daarbij ziet hij ook een rol weggelegd voor rechtenfaculteiten. Zijns inziens zou de nadruk binnen de rechtenopleiding minder moeten liggen op het Nederlandse recht. Veeleer zou de focus primair op internationaal recht moeten liggen.

Een begrip dat in het kader van de multidisciplinariteit naar voren kwam was de ‘T-shaped lawyer’. Hiermee wordt bedoeld dat advocaten diepgaande kennis (de staander in de T) moeten combineren met meer algemene kennis en vaardigheden (de ligger in de T). Snoep meent dat dit de advocaten van de toekomst zullen worden en pleit dan ook voor een bredere academische opleiding. De concurrentie op de arbeidsmarkt die rechtenstudenten met uitsluitend kennis van het recht zullen ondervinden van deze ‘generalisten’ lijkt onontkoombaar. Temeer nu steeds complexere problemen niet zijn op te lossen met louter kennis van het recht.

De dynamiek waarmee een aantal van de hiervoor geschetste ontwikkelingen in rap tempo voortschrijdt doet menigeen duizelen. Een en ander geeft zonder meer stof tot nadenken en het blijft buitengewoon interessant om deze ontwikkelingen te blijven volgen.

Wij danken Martijn Snoep hartelijk voor het - op een meer dan bevlogen wijze - delen van zijn inzichten met betrekking tot de ontwikkelingen in de groot-zakelijke juridische dienstverlening.

vr 7 nov 2014

“Wat is het eerste wat jij zou doen als je de leiding had over de splitsing van Philips?”. Met deze vraag zette prof. mr. D.F.M.M. Zaman de aanwezige studenten meteen op scherp. Want dat Philips toe was aan splitsing bleek wel uit de gepresenteerde cijfers van de lichtdivisie per 1 januari 2014. Een koersdaling van bijna 10%, tegenvallende bedrijfsresultaten en de conclusie dat Philips achterloopt op concurrenten binnen de lichtmarkt. Een andere interessante constatering van Zaman is de tendens in de markt die hij anti-conglomeraat noemt. Beleggers en analisten kiezen liever voor bedrijven met maar enkele, maar daardoor wel zeer sterke marktposities. Een voorbeeld daarvan is de roep van activistische beleggers om DSM op te splitsen in. Deze onderneming bestaat uit een voedingstak en een materialentak. Een op het oog niet heel logische combinatie, vandaar de roep dat de twee onderdelen als twee afzonderlijke bedrijven veel winstgevender kunnen zijn. Inmiddels zit de sfeer er tijdens de lezing goed in. Mede debet hieraan is de vertoning van een reclamefilmpje van Philips, waarin de levensduur van de lamp centraal staat. Een kamer toont de ontwikkeling van een huiskamer vanaf de 19e eeuw tot de 21e eeuw, terwijl de aanwezige gloeilamp alsmaar blijft branden.

De gevolgen van de aangekondigde splitsing worden aan de hand van tabellen en grafieken inzichtelijk gemaakt. De afsplitsing zal naar verwachting ongeveer twee jaar duren en gepaard gaan met banenverlies in ondersteunende functies als IT, vastgoed en personeelszaken. Een somber vervolg op de afslanking die de afgelopen decennia reeds was ingezet en waardoor Philips het aantal werknemers van 200.000 naar ruim 100.000 zag teruglopen. De splitsing en verdere afslanking moet leiden tot kostenbesparingen in de nieuwe bedrijfsstructuur van honderden miljoenen in de aankomende paar jaar. De inleiding wordt opgevolgd door de vraag wat met het oog op de splitsing in het vennootschappelijk belang van Philips zal zijn en hoe zich dit verhoudt tot het aandeelhoudersbelang.

Interessant is ook het succesvolle verleden van Philips met splitsingen. Het Veldhovense ASML, ooit een joint venture tussen ASMI en Philips, werd van de hand gedaan omdat het niet van strategisch belang was bij de ontwikkeling en groei van Philips. Tevens zijn chipdivisies en audio-onderdelen in de afgelopen tien jaar van de hand gedaan. Afsplitsing en verzelfstandiging lijkt dus bekend terrein te zijn voor Philips om de toekomst met gerichte managementaandacht en structuurveranderingen te lijf te gaan.

De nabije toekomst
Langzaamaan belandde het college bij de kern van de juridische oplossingen die ervoor moeten zorgen dat Philips straks uit twee toonaangevende ondernemingen bestaat. “Om wereldwijd toonaangevend te worden op het gebied van HealthTech en de toekomst van de industrie mede vorm te geven, gaan we onze dynamische onderdelen Healthcare en Consumer Lifestyle tot één onderneming combineren. Tegelijkertijd zal een onafhankelijke Lighting Solutions onderneming beter in staat zijn om z'n positie als wereldwijd marktleider uit te bouwen en om kansen op verwante markten aan te boren. Beide ondernemingen kunnen de benodigde investeringen doen om de groei te stimuleren en de winstgevendheid te versterken, waardoor uiteindelijk meer waarde zal worden gegenereerd voor onze klanten, medewerkers en aandeelhouders.”, aldus Frans van Houten.
De Philips Group, waar voorheen Healthcare, Consumer Lifestyle en Lightning onderdeel van uitmaakten, zal worden ontmanteld. In plaats daarvan komen er naar verwachting twee ondernemingen onder Koninklijke Philips N.V. te hangen, waarbij het de vraag is of de onderneming voor de lichtdivisie behouden blijft.

Of dit het begin is van een beter presterend Philips, dat zal moeten blijken. Inmiddels is de lezing ten einde gekomen en is er ruimte voor vragen. De vraag die op iedereens lippen brandt, is wat de heer Zaman denkt wat Philips zal doen. Voor het antwoord op die vraag moesten de aanwezigen echter wachten tot de aansluitende borrel zou beginnen. Als laatste werd opgemerkt dat het een interessant gegeven is dat Philips niet besloten heeft om het bedrijf in drie stukken op te delen. Misschien wordt dat alsnog gedaan de komende paar jaren.

Terwijl de aanwezigen zich langzaam naar de uitgang begeven, blijft bij sommige studenten toch het idee hangen dat met het afsplitsen van de lichtdivisie het prachtige erfgoed van Philips om zeep zal worden geholpen.

do 16 okt 2014

Op donderdagmiddag 16 oktober 2014 vertrok de Corporate Law Society met vijftien leden naar Loyens & Loeff in Amsterdam om daar onder leiding van twee advocaten van de M&A-praktijk gequizd te worden. Vragen uit de praktijken van het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en IE stonden centraal, waarbij de vragen veelvuldig tot de verbeelding spraken. Niet onbelangrijk kwamen de gedragsregels van advocaten aan het eind ook kort ter sprake.

De middag werd afgesloten met een borrel in de Oysters Club in het Olympische Stadion van Amsterdam.

 WelkomRonde 1Finale