Terugblik 2013-2014

vr 9 mei 2014

Debt push down, leverage buy-outs, venture capital en management buy-outs zijn enkele veelgehoorde termen in de private equity-praktijk. Bij private equity investeringen werven partijen fondsen, die geinvesteerd worden in kansrijke niet-beursgenoteerde ondernemingen om er vervolgens meestal na enkele jaren met zoveel mogelijk winst weer uit te stappen. Om deze winst te behalen zet de private equity-maatschappij haar kennis, ervaring en netwerk in. Ook het management wordt daar vaak intensief bij betrokken. Mede dankzij de terughoudendheid van banken bij het verschaffen van financiering, zijn private equity-investeringen de laatste jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de overnamemarkt. Worden ondernemingen door middel van superdividenden uitgekleed en van de reserves beroofd of gaat het juist om een positieve invloed in onze economie? En wat is het verschil tussen private equity en hedge funds?

Op deze interessante vraagstukken én meer heeft de Corporate Law Society tijdens een uitdagende workshop op het kantoor van Lexence in Amsterdam uitvoerig antwoord gekregen. Door het behandelen van een real life business case hebben we een unieke insight gekregen in het werk van een private equity lawyer. Uiteraard werd de dag afgesloten met een zeer geslaagde borrel.

do 24 apr 2014

Bij een fusie of overname vereist het mededingingsrecht specifieke aandacht. De zorg is een voorbeeld van een sector waar dit duidelijk naar voren komt. Als reactie op financiële problemen bij zorginstellingen is het toezicht op concentraties in de zorg op belangrijke punten aangescherpt.

Sinds 1 januari 2014 houdt niet alleen de ACM maar ook de NZa toezicht op concentraties in de zorgsector. Ook is de drempel voor verplichte melding aan de ACM verlaagd. De invoering van deze tweesprong, tezamen met een toenemende noodzaak tot samenwerking voor zorginstellingen, levert complexe vraagstukken voor zowel de zorgsector als juristen op. Waar toetst de NZa op? Hoe kunnen partijen hierop inspelen? Hoe beoordeelt de ACM concentraties en marktposities in de zorg? Wat zijn met andere woorden de extra hobbels waar een corporate advocaat adviserend over zorgfusies en -overnames rekening mee dient te houden?

Mr. S. Kennepohl is de specialist van Boekel de Nerée op dit gebied en heeft ons het antwoord op deze vragen en op vragen uit het publiek duidelijk uiteen gezet.

De lezing werd afgesloten met een gezellige borrel.

wo 5 mrt 2014

Na het succesvolle bezoek aan de Ondernemingskamer van vorig jaar organiseerde de Corporate Law Society dit jaar opnieuw een bezoek aan de rechterlijke macht. Prof. mr. L. Timmerman verzorgde op woensdag 5 maart aanstaande vanaf 15.00 uur een exclusieve lezing bij de Hoge Raad voor een selecte groep CLS-leden. Daarbij is de aan de Universiteit Utrecht gepromoveerde advocaat-generaal onder andere ingegaan op de recent door hem genomen conclusies in de zaken Fortis en Vereniging Martijn.

Door zijn functie als advocaat-generaal bij de Hoge Raad en de onwaarschijnlijke hoeveelheid boeken en artikelen op zijn naam, is de stem van prof. mr. Timmerman van grote betekenis voor de rechtsontwikkeling van hetondernemingsrecht. Talloze conclusies bij baanbrekende arresten, zoals ABN AMRO, World Online, ASMI en DSM, komen van zijn hand. Het juridisch vakblad ‘Mr.’ riep hem in het jaar 2011 dan ook niet voor niets uit tot dé ondernemingsrechtspecialist van Nederland.

wo 26 feb 2014

De Corporate Law Society organiseerde op woensdagmiddag 26 februari een interactieve workshop op het kantoor van Van Benthem & Keulen.

Vraagstukken met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid en aandeelhoudersgeschillen bij start ups stonden deze middag centraal. Welke aansprakelijkheidsrisico's lopen startende ondernemers? In hoeverre kunnen schuldeisers bestuurders van een gefailleerde start up persoonlijk aansprakelijk stellen? Ten aanzien van aandeelhoudersgeschillen draait het om de volgende vraag: Wat is de rechtspositie van een minderheidsaandeelhouder enerzijds en een meerderheidsaandeelhouder anderzijds bij een geschil in het licht van de bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst, de statuten en Boek 2 BW? Op levensechte wijze werden twee uit de ondernemingsrechtpraktijk gegrepen casusposities nagebootst. De middag werd afgesloten met een gezellige borrel op het kantoor van Van Benthem & Keulen.

ma 9 dec 2013

De Corporate Law Society organiseerde op maandagavond 9 december 2013 een lezing in de Raadzaal over de toekomst van de commerciële advocatuur door mr. V.H.M. Wibaut, bestuursvoorzitter van AKD. 

De commerciële advocatuur staat voor ingrijpende veranderingen. Door de globalisering, economische ontwikkelingen, nieuwe technologieën, standaardisering en stijgende concurrentie neemt de druk op de advocatuur toe. De toekomst is met name onzeker voor advocaat-stagiaires werkend in de traditionele commerciële juridische dienstverlening. Recent publiceerde Richard Susskind het boek ‘The end of lawyers?’ over dit onderwerp.

Tijdens de lezing ging mr. Wibaut in op de manier waarop de grote kantoren zich aanpassen aan deze belangrijke veranderingen en de vraag wat dit voor (bijna) afgestudeerde juristen betekent. 

do 14 nov 2013

De Corporate Law Society organiseerde op donderdag 14 november jl. een bezoek aan Intertrust, één van 's werelds grootste trustkantoren. 

Nederland heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven. Voor het beheer van in Nederland gevestigde buitenlandse rechtspersonen wordt vaak een trustkantoor ingeschakeld. Trustkantoren treden onder andere op als bestuurder, verrichten werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening en voeren de administratie. Daarnaast zijn trustkantoren vaak betrokken bij de verkoop van ondernemingen. 

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden worden trustkantoren geconfronteerd met juridisch complexe vraagstukken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de aansprakelijkheidsrisico’s van trustkantoren die als bestuurder optreden? Op welke manier wordt bestreden dat trustdiensten verleend worden aan bedrijven die witwassen of terrorismefinanciering mogelijk maken? 

Bij het ochtendprogramma stond het werk van een jurist bij Intertrust en de fiscaal economische achtergrond van structureren via Nederland centraal. Na de lunch werd er aan de hand van een interactieve casus ingegaan op bestuurdersaansprakelijkheid, financial governance, orphan structuren en compliance vraagstukken, zoals het herkennen van dubieuze transacties. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel. 

di 12 nov 2013

De Corporate Law Society organiseerde deze avond een lezing in Utrecht over beschermingsconstructies door mr. Wakkie. De lezing was een groot succes met een ongekend hoge opkomst. 

De Stichting Preferente Aandelen B KPN heeft door het uitoefenen van een call optie een beschermingswal opgetrokken tegen een overname van KPN door América Móvil. Met succes: na een maandenlange juridische strijd heeft América Móvil het overnamebod op KPN ingetrokken. Als juridisch adviseur van de Stichting Preferente Aandelen B KPN heeft mr. Wakkie een hoofdrol gespeeld in deze strijd. 

Welke mogelijkheden bestaan er voor het afweren van een vijandige overname? In hoeverre zijn dergelijke beschermingsconstructies juridisch houdbaar? Deze vragen stonden centraal bij de lezing van mr. Wakkie.

Behalve juridisch adviseur van de beschermingsstichting is mr. Wakkie eigenaar van het advocatenkantoor Spinath & Wakkie en commissaris bij onder andere Wolters Kluwer, ABN AMRO en TomTom. Voorheen heeft de alumnus van de Universiteit Utrecht de positie bekleed van managing partner van De Brauw Blackstone Westbroek en lid van de raad van bestuur van Ahold. Als advocaat speelde mr. Wakkie een belangrijke rol bij bijna alle grote rechtszaken op het gebied van het ondernemingsrecht, zoals de overnamestrijd om Gucci, Laurus, de Baggeroorlog en Ajax. 

do 24 okt 2013

Op donderdagmiddag 24 oktober 2013 vond het kantoorbezoek aan Freshfields Bruckhaus Deringer in Amsterdam. Centraal deze middag stond een ondernemingsrechtelijke deal die Freshfields recent heeft begeleid. Aan de hand van een workshop over de kunst van het pitchen werd ingegaan op de uitdagende ondernemingsrechtelijke aspecten daarvan. Uiteraard werd de middag afgesloten met een gezellige borrel op het kantoor.

wo 11 sep 2013

De Corporate Law Society organiseerde op woensdag 11 september 2013 een welkomstborrel voor alle studenten en docenten van de master Recht & Onderneming om het nieuwe collegejaar goed van start te gaan. Tijdens deze borrel was er volop gelegenheid om elkaar op een informele manier, onder het genot van een hapje en een drankje, te ontmoeten.