Disclaimer

Ondanks het feit dat de JSVU uiterste zorg besteedt aan de op deze website opgenomen informatie, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door de JSUV uiteraard vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij uw gegevens zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking zullen stellen. De JSVU gebruikt uw gegevens slechts voor het doel waarvoor u deze aan ons ter beschikking stelt.